Полимерийн хими физикийн үндэс: Их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулав

Зохиогч: Жамбал Д; Ж.Ирэхжаргал, Ж.Ирэхбаяр.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2011

Шифр: 24.7я73 Ж 231.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэхүү сурах бичгийг МУИС-ийн хими ба хими-технологийн ангийн үздэг "Полимерийн хими физик" курсийн программыг үндэс болгон зохиосон. Энэ ном нь хими, хими-биологи ба инженер технологийн салбарт суралцаж байгаа оюутнууд, бүх шатны сургуулийн химийн багш нар, полимер материал боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд ажиллагсдад гарын авлага болж чадна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Полимерийн хими физикийн үндэс
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75724 Бэлэн