Онолын механик

Зохиогч: Г.Очирбат, Д.Улам-Оргих, П.Мөнхбаатар, Н.Төвжаргал.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС- Физикийн тэнхим


Гаралтын мэдээ: УБ Артсофт 2016

Шифр: 22.21я73 О-354.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэхүү сурах бичиг нь ньютоны болон аналитик механикийн үндсийг агуулсан бөгөөд механикийн элементар зарчим, лагранжийн тэгшитгэл, бөөмсийн мөргөлдөөн, хатуу биеийн кинематик зэрэг онолын механикийн үндсэн ойлголтыг агуулсан байна. Мөн ихэнх бодого нь бодолттой, хялбар бодлого нь хариутай бичигдсэнээрээ улс болон олон улсын олимпиадад бэлтгэж байгаа сурагчид, оюутнуудад гарын авлага болохоор ач холбогдолтой болжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Онолын механик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75722 Бэлэн