Олонлогийн онол ба математик логикийн семинарын зөвлөмж

Зохиогч: Мекей А., Энхболд П.


Гаралтын мэдээ: УБ 1983

Шифр: 22.12я7 М 400.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэ семинарын зөвлөмжид олонлогийн онол ба математик логикийн семинарын хичээлийн төлөвлөгөөтэй уялдуулан бодлогуудыг сонгон авч бичсэн. Уг номын гарчиг нь семинарын төлөвлөгөөний гарчигтай адил тул семинарын бодлого хайж олоход туслах болно. Мөн тэмдэглээ болон нэр томьёог сурах бичиг болог дээд алгебр, математик анализ зэрэг ерөнхий курсуудын номуудтай нийцүүлэн авсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Олонлогийн онол ба математик логикийн семинарын зөвлөмж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75721 Бэлэн