Олонлог ба логикийн элементүүд

Зохиогч: Мекей А.


Гаралтын мэдээ: УБ УДТДТМБ-ын хорооны хэвлэл 1978

Шифр: 22.12я7 М 400.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэ номыг математикийн I ангид үздэг "Олонлог ба логикийн элементүүд" хичээлийн гарын авлага болгох зорилгоор лекц, семинарын хичээлийн материалуудад тулгуурлан эмхэтгэн бичсэн. Номд олонлогийн чадал ба эрэмбийн тоонуудын тухай бүлэгт чухал чухал үндсэн теоремуудыг оруулсан. Математик логикийн хувьд түүний хэрэглээ болох талыг тодорхойлохыг голлон анхаарсан. Мөн хэллэгийн алгебр ба предикатын логикийн элементүүдээс мөн оруулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Олонлог ба логикийн элементүүд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75720 Бэлэн