Математик физикийн тэгшитгэлийн семинарын зөвлөмж: I хэсэг

Зохиогч: Ринчинбазар Р., Өвгөн Л.


Гаралтын мэдээ: УБ УЦУАУЕГ-ын Фото офсет хэвлэл 1984

Шифр: 22.311я7 Р 518.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэ ном нь 3 хэсэг 15 зүйлээс бүрдэх бөгөөд зарим ортогональ олон гишүүнт ба тусгай функц, гиперболлог тэгшитгэл, параболлог тэгшитгэл бүлгүүдэд параграф бүрд бодлого бодоход шаардлагатай онолын материалыг товчхон дурдаж, хэд хэдэн бодлогыг жишээ болгон бодож харуулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик физикийн тэгшитгэлийн семинарын зөвлөмж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75716 Бэлэн