Математик: Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчид, мэргэжлийн боловсролын сургуульд элсэгчдэд тусламж: Энэхүү номыг МУИС-ийн 50 жилийн ойд зориулав

Зохиогч: Мекей А., Өвгөн Л.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Монгол Улсын ШУБ-ын яам. Боловсролын хүрээлэн. Монгол Улсын Үндэсний Их Сургууль

Дахин хэвлэлт: 1 дэх хэвл.
Гаралтын мэдээ: УБ МУҮИС-ийн хэвлэх 1993

Шифр: 22.1я72 М 400.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэ номыг ЕБС-ийн нийт сурагчид, бүх шатны сургуульд элсэхээр математикаар уралдаанд шалгалтад бэлтгэх хүмүүс, математикийн багш нарт зориулан бичсэн. Нийт 4 бүлэгт сурагчдын заавал мэдэж байх гол томьёо, ухагдахуунууд, янз бүрийн сэдвийг хамарсан 130 гаруй жишээ бодлого, их дээд сургуулийн шалгалтад бэлдэгчдэд зориулсан 125 хяналтын ажлын сэдэв бүхий 1000 бодлого-хариутай, олимпиадад бэлдэгчдэд зориулсан 130 бие дааж бодох бодлогуудыг багтаасан байна. Мөн номын төгсгөлд математикт өргөн хэрэглэгддэг латин болон грек цагаан толгойг хавсаргасан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Математик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75713 Бэлэн