Ерөнхий физик: Оптик

Зохиогч: Дэмбэрэл Л.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-н хэвлэх 2004

Шифр: 22.34я73 Д 901.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Уг номыг ерөнхий физик үздэг бакалаврын түвшинд суралцаж буй их , дээд сургуулийн оюутанд зориулан бичсэн боловч энэ чиглэлээр суралцаж буй магистрантууд ашиглах боломжтой. Оюутны сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлж тэднийг бие дааж суралцах үйл ажиллагаанд сургах явдал их, дээд сургуулиудын өмнө тавигдаж буй нэг гол зорилт байдаг. Энэ үүднээс уг номд бүлэг бүрийн төгсгөлд өмнөх сэдэвтэй шууд холбоотой, түүний практик хэрэглээ болгож 3-4 жишээ бодлогыг сонгон авч бодох аргачлалтай нь хамт оруулсан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Ерөнхий физик: Оптик
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75711 Бэлэн