Дээд математикийн гарын авлага: Тодорхой биш интеграл: Цувр. II

Зохиогч: Дэнсмаа М., Мекей А.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС


Гаралтын мэдээ: УБ 1979

Шифр: 22.16я7 Д 925.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэ товхимолд тодорхой биш интеграл, түүнийг бодох үндсэн аргууд, зарим анги функцийг интегралчлах тухай онолын хэсгийг зүйл бүрийн эхэнд товч бичиж практикт хэрхэн хэрэглэхийг жишээ бодлогоор харуулав.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд математикийн гарын авлага
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75707 Бэлэн