Биохими: Их дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Пүрэв Д., Цэвэгсүрэн Н.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Адмон 2006

Шифр: 28.072я73 П 915.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэ сурах бичгийн 1-р ба 2-р хэвлэлүүдэд хүн ба амьтны организмын химийн найрлагад ордог үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох уураг, нүүрс ус, липид, эрдэс нуклеин хүчлийн бүтэц, үүрэг, тэдгээрийн солилцоо, энэ солилцоог зохицуулагч нэгдлүүд болон витамин, гормон, ферментийн бүтэц, үүрэг, үйлчлэх механизмын талаарх сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг буюу статистик ба динамик биохимийн хэсгийг нийт 3 бүлэгт багтаан бичсэн. 3-р хэвлэлд шинэчлэн засаж, агуулгыг баяжуулан "функциональ биохими" гэсэн шинэ бүлэг нэмсэн байна. Их дээд сургуулийн хими, биохими, биологи, хүн ба малын эмнэлэг, эм зүй, эрүүл ахуй, хоол судлалын мэргэжлээр суралцаж буй суралцагчид, мэргэжилтнүүдэд зориулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Биохими
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75701 Бэлэн