Онолын физикийн товч курс 1: Электродинамик

Зохиогч: Ландау Л. Д., Лифшиц Е.М.


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005

Шифр: 22.31я73 Л 21.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (1),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (19),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (17).

Бэлэн (22).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Онолын физикийн товч курс 1
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015726 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:32
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015728 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:46:48
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015729 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:24:19
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015731 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:46:41
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015732 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:24:09
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015735 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:06
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015736 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:51
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015737 Бэлэн
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015738 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:22
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015742 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:56
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015747 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:24:24
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015748 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:11
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015749 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:46:07
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015755 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Байгалийн ухааны ГНОФ since 2019-01-10 17:45:55
Байгалийн ухааны ГНОФ
8015758 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Гэрээр ном олгох фонд since 2015-09-07 12:23:27
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015727 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015730 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015733 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015734 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015739 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015740 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015741 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015743 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015744 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015745 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015746 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015750 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015751 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015752 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015753 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015754 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015756 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015757 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015759 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8015723 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:28:21
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8015724 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:28:18
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8015725 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:28:13
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016415 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1016416 Бэлэн