Дөрвөлжин бичиг

Зохиогч: Даваасүрэн Б.


Гаралтын мэдээ: УБ Удам соёл 2022

Шифр: 81.2М Д 121.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (15).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд дөрвөлжин бичгийн түүхийн товч тойм дөрвөлжин бичгийн цагаан толгойн дуудлага, дөрвөлжин бичгийн зөв бичлэгийн дүрмийн онцлог, хэлний онцлог, дөрвөлжин бичгийн дурсгалыг орчуулгын хамт оруулсны дээр орчуулгад утга зохиол, түүх, хэлний шинжлэлийн тайлбарыг хавсаргажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дөрвөлжин бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517799 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517800 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517801 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517802 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517803 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077700 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077701 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077702 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077703 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077704 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025994 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025995 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025996 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025997 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025998 Бэлэн