Текст томруулах:    
Дээд боловсролын ууган голомт


Хэвлэлийн газар: УБ Удам соёл 2022
Шифр: 74.58г Д 966.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (6),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (10).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Дээд боловсролын ууган голомт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70965 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077657 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077658 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077659 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077660 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077661 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077662 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025941 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025942 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025943 Бэлэн