Текст томруулах:    
Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын жишиг сорилгын хураамж

Дахин хэвлэлт: 16 дахь хэвл
Хэвлэлийн газар: УБ ХЗҮ-ний хүрээлэнгийн хэвлэх үйлдвэр 2019
Шифр: 67 Х 758.
Номын сан:
Хууль зүйн Сургууль (3).



Бэлэн (3).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хуульчийн мэргэжлийн шалгалтын жишиг сорилгын хураамж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хууль зүйн Сургууль
9322832 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322833 Бэлэн
Хууль зүйн Сургууль
9322834 Бэлэн