Монгол хэл судлал Б. 14: Танихуйн хэл шинжлэл хэлний соёл судлал

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: Ж.Баянсан
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Cognitive linguistics, Cultural linguistics.
Шифр: 81.2М М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (18).
Товч агуулга:
Танихуйн хэл шинжлэл, хэлний соёл судлал хэмээх ботид танин мэдэхүй, соёл, хэлний гурамсан холбоо хамаарлыг үүсгэн бүтээгч, эрхшээн эзэмдэгч хүнийг төв болгож, бие төвт хэмжээс (anthropometric), хүн төвт (anthropometric) үзэл баримтлал, онол, арга зүйг монгол хэлний үзэгдлийг тайлбарлахад бүтээлчээр хэрэглэсэн байна. Мөн тухайн хэлээр харилцдаг ард түмэн, үндэстэн угсаатны ертөнцийг үзэх үзэл, ертөнцийг таньсан байдал, үндэсний сэтгэлгээ (mentality), сэтгэлгээний тогтвортой хэв шинж (stereotype), тогтвортой жишиг хэмжүүр (etalon), үндэсний үнэлэмж (value)-ийн хэв маягийн илэрхийлэл болдог соёлын тэмдэгийг хэлний тэмдгээр хэрхэн илэрхийлдэг харьцаа хамаарал, онцлог, зүй тогтлыг судлан тайлбарлажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517685 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517686 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517687 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517688 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517689 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077508 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077509 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077510 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077511 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077513 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077514 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077515 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077516 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077517 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025831 Уншлаганд гарсан 2024-05-16
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025832 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025833 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025834 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025835 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077512 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Ярьдаг, сонсдог номын сан since 2023-10-18 14:31:07