Монгол хэл судлал Б. 13: Бичгийн хэл

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: Э.Пүрэвжав, Д.Ганболд, Д.Заяабаатар, С.Энхжаргал, П.Эрдэнэтуяа, Г.Баттогтох
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Written language.
Шифр: 81.2М М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (18).
Товч агуулга:
Бичгийн хэл хэмээх ботид орчин цагийн монгол хэлний бичгийн хэлний хэм хэмжээг зөв бичих зүй, зөв дуудах зүй, зөв найруулах зүй гэсэн гурван хүрээгээр тодорхойлжээ. Монгол хэлний авиа зүйн хүрээнд зөв бичих дүрэм, зөв дуудах зүйг, үг зүйн хүрээнд үг бүтээх ёсыг, үгийн сангийн хүрээнд үгийн зөв хэрэглээг тус тус хамруулж, найруулга зүйг тусгайлан судалдаг, уламжлалаас өөрөөр хандаж, бичгийн хэлний хэм хэмжээний тогтолцоог тодруулан тайлбарласан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517680 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517681 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517682 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517683 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517684 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077498 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077499 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077500 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077501 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077503 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077504 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077505 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077506 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077507 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025826 Уншлаганд гарсан 2024-03-11
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025827 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025828 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025829 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025830 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077502 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Ярьдаг, сонсдог номын сан since 2023-10-18 14:31:10