Монгол хэл судлал Б. 11: Өгүүлбэр зүй

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: М.Базаррагчаа, О.Самбуудорж, Б.Мөнгөнцэцэг, Л.Цэрэнчимэд
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Syntax.
Шифр: 81.2М-2 М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5),
Ярьдаг, сонсдог номын сан (1).Бэлэн (20).
Товч агуулга:
Өгүүлбэр зүй хэмээх ботид өгүүлбэрийн бүтэц, утга, аялгын хэв шинжийн тогтолцоог тодорхойлж, зураглал, бүдүүвч, загвар, жишээ баримтаар тодруулан өгүүлжээ. Монгол хэлний өгүүлбэр зүйн уламжлалт ойлголтыг орчин үеийн хэл шинжлэлийн үзэл баримтлалтай холбож, зарим эргэлзээтэй асуудлыг тодруулан тайлбарласан байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517670 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517671 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517672 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517673 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517674 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077478 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077479 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077480 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077481 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077483 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077484 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077485 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077486 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077487 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025816 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025817 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025818 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025819 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025820 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077482 Бэлэн