Монгол хэл судлал Б. 10: Үгийн сан, утга зүй

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: Ц.Шагдарсүрэн, Д.Бадамдорж, О.Самбуудорж, Э.Пүрэвжав, Ш.Баттөгс, Г.Гэрэлмаа
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Lexicology, semantics.
Шифр: 81.2М-3 М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5),
Ярьдаг, сонсдог номын сан (1).



Бэлэн (20).
Товч агуулга:
Үгийн сан, утга зүй хэмээх ботид үгийн сангийн үүсвэр бүрэлдэхүүн хийгээд найрлага бүрэлдэхүүнийг зүйлчлэн хуваахын зэрэгцээ үгийг утгын харьцаагаар нь ангилж, тус тусын онцлогийг тодорхойлжээ. Нэр судлалын хэсэгт хүн, газар ус, угсаатан, од гаргийн нэрээс гадна хэрэглээний ач холбогдлыг нь бодолцон байгууллага, мэдээллийн хэрэгсэл, амьтны нэрийг сонгон оруулсан байна. Хэлц үгийн гарал үүсэл, ангилал, утга, бүтэц, найруулгын үүргийг тодорхойлж, жишээ баримтаар үзүүлжээ. Мөн толь бичгийн үүсэл хөгжил, нэвтэрхий толь, хэл шинжлэлийн толь бичгийн ангиллыг нарийвчлан өгүүлсэн байна.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517665 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517666 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517667 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517668 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517669 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077468 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077469 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077470 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077471 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077473 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077474 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077475 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077476 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077477 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025811 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025812 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025813 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025814 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025815 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077472 Бэлэн