Монгол хэл судлал Б. 9: Үг зүй

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: Ц.Өнөрбаян, Л.Жумдаан, М.Саруул-Эрдэнэ, Ж.Ганбаатар
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Morphology.
Шифр: 81.2М-2 М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5),
Ярьдаг, сонсдог номын сан (1).Бэлэн (20).
Товч агуулга:
Үг зүй хэмээх ботид хэлний бүтэц-тогтолцоот чанарын үүднээс монгол хэлний үг зүйн байгууллыг судлахдаа хэлний агуулгын хамгийн бага нэгж болох бүтээвэр, бүтэц өгүүлбэрийн үндсэн нэгж болох хэл зүйн үгийн утга-үүрэг-хэлбэр-бүтэц-байр-давтамж гэсэн харьцаа холбоонд нь цогцоор авч үзэж тайлбарлажээ. Өнгөрсөн зууны эхнээс суурь нь тавигдсан өрнийн бүтэц хэл шинжлэлийн онол, арга зүй, дорно дахины арга билиг, хоосон чанарын онолын уламжлалд тулгуурлан монгол хэлний бүтэц байгууллыг нарийвчлан судалсан Ш_Лувсанванданы дэгийг баримталж, монгол хэлний бүтээвэр, хэл зүйн үг, үг бүтээх зүй тогтлыг тодорхойлжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517660 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517661 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517662 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517663 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517664 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077458 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077459 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077460 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077461 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077463 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077464 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077465 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077466 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077467 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025806 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025807 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025808 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025809 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025810 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077462 Бэлэн