Монгол хэл судлал Б. 6: Нутгийн аялгуу

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: Г.Батзаяа, Ц.Батдорж, Э.Баярчимэг
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Dialectology.
Шифр: 81.2М-67 М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (19).
Товч агуулга:
Нутгийн аялгуу хэмээх ботид монгол хэлний нутгийн аялгууг ангилан хуваарилахдаа нутгийн аялгуутны харилцан ойлголцох байдал, аялгууны хэлхээ, диглосс буюу аялгууны сонголт, нэг ба олон төвт хэлний онол, хэл зүй ба үгийн сангийн нийтлэг тал, хамаарах бичгийн хэл зэрэг хүчин зүйлийг шалгуур болгон авч үзжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517645 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517646 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517647 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517648 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517649 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077428 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077430 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077431 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077432 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077433 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077434 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077435 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077436 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077437 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025791 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025792 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025793 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025794 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025795 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077429 In transit from Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим to Ярьдаг, сонсдог номын сан since 2023-10-18 14:31:00