Монгол хэл судлал Б. 1: Монгол хэл, аялгуу, үсэг бичиг, авиа судлал

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн Монгол судлалын хүрээлэн

Цувралын зохиогч: Д.Төмөртогоо, Д.Заяабаатар, Ц.Батдорж, Г.Батзаяа, С.Энхжаргал
Гаралтын мэдээ: УБ 2022
Бусад гарчиг: Mongolian language studies: Mongolian language, dialect, script, phonetics and phonology.
Шифр: 81.2М М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (9),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5),
Ярьдаг, сонсдог номын сан (1).Бэлэн (20).
Товч агуулга:
Монгол хэл аялгуу, үсэг бичиг, авиа судлал, Үг зүй, өгүүлбэр судлал, Үгийн сан, утга, найруулга судлал хэмээх ботиудад дуун ухаанч мэргэдийн зохиосон үсэглэл, тэдгээрийн тайлбараас эхлээд гадаад дотоодын судлаачдын нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, товхимол, нэг сэдэвт зохиол зэрэг өргөн хэрэглэгдэхүүнийг шүүн түүвэрлэж, монгол хэлний гарал түүх, үсэг бичиг, бичгийн дурсгал хийгээд хэл зүй, үгийн сангийн түвшин бүрд утга агуулгын төрлөөр нь ангилж, сонирхолтой жишээ баримт, шинэ сэргэг арга зүй, шийдэл дүгнэлт бүрийг он цагийн дарааллаар түүхчлэн өгүүлсэн болно.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл судлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517620 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517621 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517622 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517623 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517624 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077378 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077379 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077380 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077381 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077383 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077384 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077385 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077386 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077387 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025766 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025767 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025768 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025769 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025770 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077382 Бэлэн