Монгол хичээнгүй бичиг: Монгол хэлний багш, багш бэлтгэх сургуулийн оюутан, монгол бичиг сонирхон суралцагчдад зориулав

Зохиогч: Цэдэнбал Чой.


Гаралтын мэдээ: УБ Батхийморь 2018
Бусад гарчиг: Mongolian cursive writing.
Шифр: 74.268.1 Ц 940.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (3),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (10).
Товч агуулга:
Энэхүү ном нь монгол бичгийг заагч багш нар, сурагч, оюутан хийгээд үндэснийхээ бичиг үсгийг эхлэн суралцагч хүн бүрд тус болох зорилго агуулсан бөгөөд үсэг тус бүрийг хэрхэн бичих дэг буюу технологийг боловсруулан оруулсан нь уншигч таны туслагч болно.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хичээнгүй бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517609 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517610 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517611 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077358 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077359 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077360 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077361 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025747 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025748 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025749 Бэлэн