Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийн шинжилгээ, прогноз: Тоон мэдээллийг шинэчилж, сайжруулсан VII хэвлэл

Зохиогч: Нямбат Л., Сүхбаатар Ц.


Гаралтын мэдээ: УБ Арилдал 2019

Шифр: 65.9(1) Н 986.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).
Товч агуулга:
2019 онд гаргаж буй "Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийн шинжилгээ, прогноз" YII хэвлэлд хөдөө аж ахуйн салбарын үл орлогдох чанар, онцлогийг дөвийлгөж, микро түвшний оновчлолын загварын үр дүнгээр салбарын биет бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 2030 он хүртэлх он дараалсан прогнозыг оруулсан. Уул уурхайн салбарын өсөлтийг гол бүтээгдэхүүнээр нь задалж харуулахыг хичээсэн.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийн шинжилгээ, прогноз
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025692 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025693 Бэлэн