Эмийн ургамлыг эмнэлэгт хэрэглэх аргачлал: Харьцуулсан судалгааны дүн

Зохиогч: Володя Ц.

Дахин хэвлэлт: 4 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Битпресс 2021

Шифр: 53.52 В 680.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (7).
Товч агуулга:
Энэхүү номоо "Монгол орны эмийн ургамлыг эмнэлэгт хэрэглэх аргачлал" номын 3 дугаар хэвлэлийн материал дээр нэмэлт засвар хийх, эмийн ургамлын баялгийг судалсан судалгааны ажлын дүн, дотоод гадаадын хэвлэлийн болон интернэт мэдээлэл ашиглах замаар Монгол орны нутагт ургадаг, хэрэглэдэг 637 зүйлийн эмийн ургамлын талаар оруулан бичжээ. Энэхүү бүтээлийн өмнөх хэвлэлтээсээ ялгаатай талууд гэвэл өмнөх номд орсон ихэнх ургамлын тухай материалыг шинэчлэн нэмж баяжуулах, сайжруулах, болон шинээр 37 зүйлийн эмийн ургамлын тухай сүүлийн үеийн шинэ мэдээллийг нэмж оруулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эмийн ургамлыг эмнэлэгт хэрэглэх аргачлал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032486 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032487 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032488 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8032489 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025715 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025716 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025717 Бэлэн