Санхүү, бизнесийн боловсрол: Бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Ариунаа С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Жендэрийн үндэсний хороо


Гаралтын мэдээ: УБ 2021

Шифр: 65.261я7 А 751.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (8).
Товч агуулга:
Энэхүү гарын авлагад хүн болон өрхийн төсвийн үндсэн ойлголт, өрхийн бизнес эрхлэгчдийн санхүүгийн тайлан гаргах арга зүй, өрхийн хуримтлалын ач холбогдол, түүнийг өсгөх боломж, өрхийн хэрэглээний зээлийн оновчтой хэмжээг зөв тооцох, хувь хүн, өрхийн хэрэглээний зээлийн оновчтой хэмжээг зөв тооцох, хувь хүн, өрхийн санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зүй, бичил бизнесийн эрсдэлийг удирдах арга зам болон жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийн мэдвэл зохих бизнесээ төлөвлөх, хөгжүүлэх, эрсдэлээ урьдчилан тооцож сурах, бүтээгдэхүүний борлуулалтаа шинжилж ирээдүйгээ таамаглах, маркетинг, бизнесээ хариуцлагатай хөтлөн явуулах, тогтвортой болон ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, ногоон үйлдвэрлэл, хэрэглээний ойлголтын талаар тусгажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Санхүү, бизнесийн боловсрол
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5078714 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5078715 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5078716 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5078717 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5078718 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025681 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025682 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025683 Бэлэн