Монголын түүх ба Мин улсын үеийн хятад сурвалж бичгүүд / XIV-XVI

Зохиогч: Ариунгуа Н.


Гаралтын мэдээ: УБ Мөнхийн үсэг 2022

Шифр: 63.3(1)-6 А 751.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).Бэлэн (15).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд Монголын түүхэнд хамаарал бүхий хятад сурвалжуудыг судалж Монголын түүхийн хөгжлийн онцлог, Монгол-Хятадын харилцааны шинж чанар, Монголын гадаад улс төрийн статусын талаархи судалгааг үргэлжлүүлэн түүхийн нэмэлт баримтаар лавшруулан баталж Монгол төрийн түүхийг баяжуулахын сацуу нөгөөтэйгүүр Мин улсын үеийн хятад сурвалж бичгүүд нь Монголын түүхийг судлах чухал сурвалж хэрэглэгдэхүүн мөн гэдгийг нотлохын зэрэгцээ хятадын түүх бичлэгийн онцлог, шинж чанар мөн Хятадын төрөөс болон хятадын нийгмийн зүгээс Монгол орны тухайд, монголчуудын зан заншлын талаар ямар ойлголттой байсныг хятад сурвалжийн тодорхой баримт мэдээн дээр тулгуурлан харуулахыг зорьжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын түүх ба Мин улсын үеийн хятад сурвалж бичгүүд / XIV-XVI /
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517534 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517535 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517536 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517537 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517538 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077266 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077267 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077268 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077269 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077270 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031069 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031070 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031071 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031072 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031073 Бэлэн