Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ба тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт


Гаралтын мэдээ: УБ 2021

Шифр: 67.400.1 М 692.
Номын сан: Уншлаганд гарсан (1).


Товч агуулга:
Хүн төрөлхтний энх тайван, эрүүл, аюулгүй байдал, сайн сайхан амьдрах нөхцөлийг тогтвортой байлгах дэлхий дахины хүчин чармайлтыг манай улсад амжилттай хэрэгжүүлэх үндэс нь Үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлалд оршдог. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал болон Тогтвортой хөгжлийн зорилгын харилцан уялдааг үндэслэлтэй судлан тодорхойлж, тогтвортой хөгжлийн зорилгыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үндсэн зорилгын хүрээнд хийгдсэн энэхүү бүтээл нь улс орны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн үйл явцад чухал хэрэглэгдэхүүн болно хэмээн найдаж байна. Эл хамтын бүтээлд үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг тогтвортой хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдийн суурь зарчмуудтай харьцуулан шинжлэхтэй холбогдох арга зүйн асуудал, үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ба тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтэд нөлөөлөх нийгэм, улс төрийн хүчин зүйлсийн нөлөөлөл, үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг бусад хууль тогтоомжоор тодруулан хэрэгжүүлж байгаа үйл явц, эрх зүйн шинэчлэлийн талаар мөн үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт ба урт хугацааны хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн талаар дэлгэрэнгүй тусгажээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол улсын үндсэн хуулийн үзэл баримтлал ба тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжилт
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
1031023 Уншлаганд гарсан Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй 2022-12-22