Монгол улсын сүм хийд: XX зууны дунд үе хүртэл: Цувр. 1: Өмнөговь аймаг

Зохиогч: Ганбат Н.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Их Говийн нүүдэл төрийн бус байгууллага


Гаралтын мэдээ: УБ Адмон принт 2020

Шифр: 63.3(1-М11)+86.35 Г 214.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (6).
Товч агуулга:
Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэр дээр байгаа 47 сүм хийд, хурал номын газрын туурь байгаагийн газарзүйн нарийвчилсан байршлыг Google earth, болон дрон камерийн тусламжтайгаар зураглан буулгаж, орон нутгийн болон төв архивуудын эх баримт сэлтээр баталгаажуулан энэхүү номд оруулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол улсын сүм хийд
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077062 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077063 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077064 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025526 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025527 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025528 Бэлэн