Биеийн тамир: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Д.Бат-Өлзий, Ж.Баньдхүү, Б.Болд-Эрдэнэ, Н.Галбадрах, Р.Гантулга, М.Дашпүрэв, Д.Түмэнтөгс, Э.Эрдэнэбилэг, Л,Эрдэнэпүрэв.


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2020

Шифр: 75.1я73 Б 466.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд биеийн тамирын үндсэн ухагдахуунуудыг тайлбарлаж, хүний хөдөлгөөн-эрүүл мэндтэй холбоотой онолын ойлголт, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх арга замууд, энгийн хялбар дасгалууд мөн олдмол болон төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан эмчилгээний биеийн тамирын дасгалууд, спортоор хичээллэх үедээ гэмтэл бэртлээс сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх аргуудын талаар дурджээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Биеийн тамир
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75216 Бэлэн