Монголын түүх, соёлын аялал жуулчлал: Өнөөгийн байдал, хөгжлийн боломж: Эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл


Гаралтын мэдээ: УБ Си Ти Пи принтинг 2021
Бусад гарчиг: Historical and cultural tourism in Mongolia: Current situation and development opportunities.
Шифр: 65.433 М 695.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).
Товч агуулга:
"Монголын түүх, соёлын аялал жуулчлал: Өнөөгийн байдал, хөгжлийн боломж" сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдсан энэхүү эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэлд 30-аад эрдэмтэн судлаачдын судалгааны бүтээлүүд багтжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын түүх, соёлын аялал жуулчлал: Өнөөгийн байдал, хөгжлийн боломж
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025568 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025457 Бэлэн