Монголын эзэнт гүрний түүх Б. 1: Их Монгол улс

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Монгол судлалын хүрээлэн, МУИС. Түүхийн тэнхим

Цувралын зохиогч: Б.Батсүрэн, П.Дэлгэржаргал, У.Эрдэнэбат
Гаралтын мэдээ: УБ Степпе паблишинг 2019

Шифр: 63.3(1)41 М 695.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (20),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (12),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Бэлэн (35).
Товч агуулга:
"Монголын эзэнт гүрний түүх" таван ботийн "Их Монгол улс" хэмээх тэргүүн ботид XII зуунаас XIII зууны жараад он хүртэлх Монголчуудын түүхийг тусгасан болно. Энэхүү бүтээлд Монголын хант улсуудаас нэгдсэн Их Монгол улс, улмаар Монголын эзэнт гүрэн болж өргөжин тэлсэн үеийн улс төр, нийгмийн байгуулал, эдийн засаг, соёлын түүхийг цогцоор авч үзэн, нэгтгэн харуулжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монголын эзэнт гүрний түүх
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
834922 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518501 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517307 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518502 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517308 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518503 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517309 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518504 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517310 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518505 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517311 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518506 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517312 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518507 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517313 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518508 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517314 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518509 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517315 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5518510 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
5517316 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078908 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076932 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078909 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076933 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078910 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076934 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078911 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076935 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5078912 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076936 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076937 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5076938 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025436 Уншлаганд гарсан 2024-01-01
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025437 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025438 Бэлэн