Монгол хэл, бичгийн бодлогын баримт бичгийн эмхэтгэл


Гаралтын мэдээ: УБ Линограф 2021

Шифр: 80(1) М 692.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (6).
Товч агуулга:
Монгол үндэстний эх хэл, бичгийнхээ талаар баримталж хэрэгжүүлж ирсэн бодлогын ийм баялаг түүхэн уламжлал, хадгалагдан үлдсэн баримт хэрэглэгдэхүүнийг нэгтгэхэд маш их цаг хугацаа хөдөлмөр шаардсан ажил болох нь лавтай. Гэлээ гэхдээ эх хэлний талаарх төрийн бодлого, түүний уламжлал, өнөөгийн байдлыг хэдий бүрэн хэмжээгээр биш ч гэлээ орчин цагийн шинжлэх ухааны байгууллага үүсэн хөгжсөн 1921 оноос хойших гол бодлогын баримт бичгүүдийг тоймлон үзэж, нэгтгэн дүгнэснээр цаашид баримтлах бодлого, үйл ажиллагаандаа тусгах, хөгжүүлэхэд багагүй нэмэртэй болох нь дамжиггүй. Учир иймд Монгол Улсын Соёлын яамны дэмжлэгтэйгээр монгол хэл, бичгийн талаар баримталж ирсэн 1921 оноос хойших бодлогын баримт бичгүүдийн эмхэтгэлийг урьдчилсан байдлаар нэгтгэн гаргалаа.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол хэл, бичгийн бодлогын баримт бичгийн эмхэтгэл
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077094 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077095 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5077096 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025541 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025542 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025543 Бэлэн