Монгол улсын иргэний эрх зүй: Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй: Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл

Зохиогч: Янжинхорлоо Д.

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвл
Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо принтинг 2019

Шифр: 67.404(1)+72 Я 611.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Бэлэн (1).
Товч агуулга:
МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургуулийн багш , докторант Д. Янжинхорлоо нь сүүлийн арав гаруй жил хэвлүүлсэн судалгааны өгүүлэл болон олон улсын ба үндэсний хэмжээний онол, эрдэм шинжилгээний хуралд тавьсан илтгэлүүдээ нэгтгэн товхимол болгож суралцагчид ба судлаачдад зориулж нийтийн хүртээл болгож байгаа билээ. Уг бүтээлд иргэний эрх зүйн ерөнхий ангид хамаарах гол асуудлуудыг хөндөхийн зэрэгцээ үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйд өмчлөх эрх шилжих тал дээрх онолын ба практик хэрэглээний зөрүү, барьцааны харилцааны талаар болон процессын асуудлаар олон чухал санал дүгнэлтийг дэвшүүлжээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Монгол улсын иргэний эрх зүй: Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх зүй
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим номын сан
75129 Бэлэн