Биеийн тамир: Ерөнхий суурь боловсрол эзэмшихэд зориулсан их сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Д.Бат-Өлзий, Ж.Баньдхүү, Б.Болд-Эрдэнэ, Н.Галбадрах, Р.Гантулга, М.Дашпүрэв, Д.Түмэнтөгс, Э.Эрдэнэбилэг, Л,Эрдэнэпүрэв.


Гаралтын мэдээ: УБ Соёмбо 2020

Шифр: 75.1я73 Б 466.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (20),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (7),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).Бэлэн (30).
Товч агуулга:
Энэхүү бүтээлд биеийн тамирын үндсэн ухагдахуунуудыг тайлбарлаж, хүний хөдөлгөөн-эрүүл мэндтэй холбоотой онолын ойлголт, хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлэх арга замууд, энгийн хялбар дасгалууд мөн олдмол болон төрөлхийн хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан эмчилгээний биеийн тамирын дасгалууд, спортоор хичээллэх үедээ гэмтэл бэртлээс сэргийлэх, шаардлагатай тохиолдолд анхны тусламж үзүүлэх аргуудын талаар дурджээ.

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Биеийн тамир
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514289 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514290 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514291 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514292 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514293 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514294 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514295 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514296 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514297 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514298 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514299 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514300 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514301 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514302 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514303 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514304 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514305 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514306 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514307 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5514308 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073188 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073182 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073183 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073184 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073185 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073186 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5073187 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2023224 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2023225 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2023226 Бэлэн