Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Хөв, цөөрөм, усан сангийн тохиромжтой байршлын үнэлгээний арга зүйн асуудалд. Төв аймгийн Жаргалант сумын жишээгээр: Хүрээлэн буй орчин судлалын докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл F05210201

Зохиогч: Даваажаргал Болдбаатарын.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. ХШУИС.Гаралтын мэдээ: УБ.: 2019.Тооны мэдээ: 115 CD-тэй.Шифр: 26.22(1-М14) Д 121.Түлхүүр үг: байгаль шинжлэл | ус судлал | хүрээлэн буй орчин | байгалийн ус | усны нөөц
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Диссертаци Диссертаци Эрдэм шинжилгээний фонд
40713 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

ЭШФ Дис-713

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424