Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Мод огтлолын дараах нарсан ойн ургамлан нөмрөгийн өөрчлөгдөл, ойн сэргэн ургалт. Биологийн ухааны магистрын зэрэг горилж бичсэн бүтээл 620600

Зохиогч: Түшигмаа Жаргалсайханы.
Гаралтын мэдээ: УБ.: 2002.Тооны мэдээ: 79.Шифр: 43 Т-83.Түлхүүр үг: ой судлал | нарсан ой мод
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
30980 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

Дип-980

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424