Хараа голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө


Хэвлэлийн газар: УБ 2018
Шифр: 26.22+65.45 Х 236.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Хараа голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
2022083 Бэлэн