Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Urban forestry practice.

Гаралтын мэдээ: Англи.: HMSO, 1989.Тооны мэдээ: 150.ISBN: 0117102733.Шифр: 43/U-73.Түлхүүр үг: forest | urban forests | forest in Britain
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Гадаад фонд
2331 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

Handbook 5

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424