Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Биотехнологийн хөгжил ба генетик нөөцийн ашиглалт. Онол-практикийн бага хурлын эмхэтгэл

Гаралтын мэдээ: УБ.: МУИС пресс, 2018.Тооны мэдээ: 206.ISBN: 978-99978-58-57-3.Шифр: 28.04+30.16 Б 49.Түлхүүр үг: ерөнхий генетик | биологи | биотехнологи
Товч агуулга :
Судалгаа, хөгжлийн байгууллагуудын хүрээнд генетик нөөцийн ашиглалт, түүний үр шим, ашгийг хүртээх тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх, генетик нөөцийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих биохайгуулын судалгааны ажлыг сайжруулах, оролцогч талуудын хооронд итгэлцэл бий болгох зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам удирдан НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү бүтээл нь холбогдох оролцогч талууд, ялангуяа судлаачдад биохайгуулын талаарх үнэтэй эх сурвалж болохоос гадна Монгол болон бусад улс оронд хэрэгжиж буй биохайгуулын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг болно хэмээн найдаж байна.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: биотехнологи /Монгол/ | Биологи Монгол
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Хуулбарын тоо Төлөв Буцаах огноо
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031192 Бэлэн
Ном Ном Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8031193 1 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2021859 Бэлэн
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2021860 1 Бэлэн

ЭШФ Т 21859, 21860, БУУТ 31192-31193

Судалгаа, хөгжлийн байгууллагуудын хүрээнд генетик нөөцийн ашиглалт, түүний үр шим, ашгийг хүртээх тухай ойлголтыг нэмэгдүүлэх, генетик нөөцийн тогтвортой ашиглалтыг дэмжих биохайгуулын судалгааны ажлыг сайжруулах, оролцогч талуудын хооронд итгэлцэл бий болгох зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам удирдан НҮБХХ-ийн дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран зохион байгуулсан. Энэхүү бүтээл нь холбогдох оролцогч талууд, ялангуяа судлаачдад биохайгуулын талаарх үнэтэй эх сурвалж болохоос гадна Монгол болон бусад улс оронд хэрэгжиж буй биохайгуулын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг болно хэмээн найдаж байна.

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424