Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Үйлдвэрийн эх үүсвэрийн орчмын гадаргын болон газрын доорх усны хамаарал. Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил

Зохиогч: Саранчимэг Б.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2018.Тооны мэдээ: 53 CD-тэй.Шифр: 26.22 С-339.Түлхүүр үг: ус судлал | гадаргын ус | усны давхаргын экологи | газар доорхи ус
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал | ус судлал магистрын ажил
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
306238 Бэлэн

ЭШФ Дип-6238

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424