Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Улаан нуурын усны талбайн өөрчлөлт түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд. Магистрын зэрэг горилсон бүтээл

Зохиогч: Бүрэнжаргал Ц.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: .Гаралтын мэдээ: УБ.: 2018.Тооны мэдээ: 39 CD-тэй.Шифр: 26.222.6 Б-878.Түлхүүр үг: ус судлал | нуурын ус судлал | улаан нуурын экологи | Өмнөговь аймаг | Зайнаас тандан судлал
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ус судлал | ус судлал магистрын ажил
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
306236 Бэлэн

ЭШФ Дип-6236

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424