Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Байгаль орчин - 20 жил. Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2007 оны 12-р сарын 20

Зохиогч: .
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Байгаль орчны яам, Шинжлэх ухааны академи.Гаралтын мэдээ: УБ.: Адмон ХХК, 2007.Тооны мэдээ: 140.ISBN: 978-99929-0-520-4.Шифр: 20.18 Б 174.Түлхүүр үг: хүрээлэн буй орчин | байгаль хамгаалал | байгалийн нөөц, баялаг | экологи
Товч агуулга :
Монгол улс байгаль орчны нөөц баялагийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах асуудлыг төрийн тэргүүлэх бодлогын түвшинд авч үзэн 31 хууль, 26 хөтөлбөр, олон улсын олон талт гэрээ 11, Засгийн газар, яам, байгууллага хооронд байгуулсан 2 талт гэрээ хэлэлцээр санамж бичиг 90-ээд, хуулийг боловсруулж батлуулан дагаж мөрдөх аргачлал, заавар дүрэм журам 130 гаруй гаргасан байна.
Жагсаалтанд орсон зүйлс: ойн аж ахуй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2021126 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй

ЭШФ Т 21126

Монгол улс байгаль орчны нөөц баялагийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, зохистой ашиглах асуудлыг төрийн тэргүүлэх бодлогын түвшинд авч үзэн 31 хууль, 26 хөтөлбөр, олон улсын олон талт гэрээ 11, Засгийн газар, яам, байгууллага хооронд байгуулсан 2 талт гэрээ хэлэлцээр санамж бичиг 90-ээд, хуулийг боловсруулж батлуулан дагаж мөрдөх аргачлал, заавар дүрэм журам 130 гаруй гаргасан байна.

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424