Телевизийн ярилцлагын нэвтрүүлэгт хийсэн ажиглалт: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-: Мэргэжлийн индекс: Е03210101

Зохиогч: Бэрцэцэг С.


Гаралтын мэдээ: УБ.: 2017.-

Шифр: 76.032 Б-95.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (1).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Телевизийн ярилцлагын нэвтрүүлэгт хийсэн ажиглалт: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
306066 Бэлэн