Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Эрдэм шинжилгээний бичиг. Бизнесийн удирдлага, боловсрол судлал, хэл шинжлэл, гүн ухаан, биеийн тамир эрүүл ахуй №7 (447)

Гаралтын мэдээ: УБ.: 2016.Тооны мэдээ: 214.Шифр: 72 Э 73.Түлхүүр үг: эрдэм шинжилгээний бичиг | бизнесийн удирдлага | боловсрол судлал | хэл шинжлэл
Жагсаалтанд орсон зүйлс: шинжлэх ухаан судлал | Биеийн тамирын онол арга зүй
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг Цахим эрдэм шинжилгээний бичиг Лавлагааны фонд
70697 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй
Ном Ном Эрдэм шинжилгээний фонд
2018564 Бэлэн

ЭШФ Т 18564, Лав 697

Монгол хэл дээр,

Томруулж харах бол зураг дээр дарна уу

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424