Гэгээг хүсэх, мананд бэдрэх

Зохиогч: Галбаатар Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Бэмби сан 2016
Шифр: 83.3(1) Г 19.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (2),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (6).

Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Гэгээг хүсэх, мананд бэдрэх
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
55672 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
55673 In transit from Гэрээр ном олгох фонд to Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ since 2019-01-17 10:43:45
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
55674 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5053328 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-18 17:09:37
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5053329 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-24 10:18:36
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5053330 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5053331 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5055234 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5055235 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-18 17:09:29
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5055231 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-18 17:09:17
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5055232 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5055233 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-01-18 17:09:13
Эрдэм шинжилгээний фонд
2018440 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2018441 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2018442 Бэлэн