Физикийн хичээлийн гарын авлага

Зохиогч: Баваасан Ө.


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх 1987

Шифр: 22.3я73 Б 13.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Бэлэн (2).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физикийн хичээлийн гарын авлага
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Эрдэм шинжилгээний фонд
10248 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
10249 Бэлэн