Физик-хими

Зохиогч: Баатар У.


Гаралтын мэдээ: УБ 2002

Шифр: 24.5я73 Б 11.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (14),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).
Шилжүүлэгдсэн (3).

Бэлэн (16).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Физик-хими
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015054 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015055 Уншлаганд гарсан 2024-03-03
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015056 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015057 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015058 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015059 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015060 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015062 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015063 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015064 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015065 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015067 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8015068 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025407 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
8025408 Бэлэн
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8015061 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:07:55
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8015066 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:07:49
Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль
8015070 In transit from Байгалийн ухааны уншлагын танхим to Хэрэглээний Шинжлэх Ухаан, Инженерчлэлийн Сургууль since 2023-09-04 19:07:45
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015732 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
1015733 Бэлэн