Эрдэм шинжилгээний бичиг Боловсрол судлал: №389(13)

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ийн НШУС-ийн Сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх ухааны тэнхим


Гаралтын мэдээ: УБ МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр 2013

Шифр: 72+74 Э 739.
Номын сан:
Лавлагааны фонд (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (5).

Бэлэн (5).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эрдэм шинжилгээний бичиг
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Лавлагааны фонд
70656 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5051646 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5051647 Бэлэн
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5062917 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-02-14 14:13:21
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5062918 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-02-14 14:13:29
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5062919 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-02-14 14:13:34
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5062920 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-02-14 14:13:38
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
5062921 In transit from НУУТ to Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим since 2019-02-14 14:13:50
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017483 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2017484 Бэлэн