Эйнштейний онолын өв, физикт гарсан хувьсгал


Гаралтын мэдээ: УБ УХГ 1985

Шифр: 22.3 Э 33.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8),
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Бэлэн (9).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Эйнштейний онолын өв, физикт гарсан хувьсгал
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804686 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804687 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804688 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804689 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804690 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804691 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804692 Бэлэн
Байгалийн ухааны уншлагын танхим
804693 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
104496 Бэлэн