Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Баатраар явагч судрын агуулгын шинжилгээ.: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-. Мэргэжлийн индекс: Е312100

Зохиогч: Дарханхүү Ч.
Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2015.-.Тооны мэдээ: 64х. CD.Шифр: 86.35 Д-38.Түлхүүр үг: магистрын ажил | шашин судлал | буддын шашин | судрын шинжилгээ
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
305422 Бэлэн

ГФ-Дип 5422

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424