Электрон

Каталог

Энгийн харагдац MARC харагдац ISBD харагдац

Анги Цэрэндоржийн "Билиг барамидын тайлбарт" холбогдох зарим судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-. Мэргэжлийн индекс: Е312100

Зохиогч: Барбаатар Ө.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС-ШУС.Гаралтын мэдээ: УБ.:.: 2015.-.Тооны мэдээ: 73 х. CD.Шифр: 86.2 Б-27.Түлхүүр үг: магистрын ажил | шашин судлал | шашны судар бичиг | эх бичиг судлал Хэл: Монгол хэл дээр,
public/
Жагсаалтанд орсон зүйлс: Шашин магистр
Зүйлийн төрөл Одоогийн байрлал Дансны дугаар Төлөв Санамжууд Буцаах огноо
Цахим магистрын ажил Цахим магистрын ажил Эрдэм шинжилгээний фонд
305441 Бэлэн Ганц хувь тул гэрээр олгох боломжгүй.

ГФ-Дип-5441

Монгол хэл дээр,

МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424